Εγκαταστασεις

Εγκαταστάσεις
α) Εξωτερικοί Χώροι
β) Εσωτερικοί Χώροι

α) Κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι ώστε να είναι προσβάσιμοι για ΑΜΕΑ, συμπεριλαμβανομένου χώρου στάθμευσης.

β)
1) Τμήμα Ενηλίκων: Περιλαμβάνει οργανωμένη και πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα για Φυσικοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία.
2) Τμήμα Παιδιατρικό: Περιλαμβάνει οργανωμένη, πλήρως εξοπλισμένη και κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα αποκλειστικά για Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία.
3) Αίθουσα  Άσκησης: Περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα για Φυσικοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Ειδική και Φυσική Αγωγή.
Εκτελούνται προγράμματα αποκατάστασης καθώς και ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες θεραπευτικής άσκησης.
4) Αίθουσα Προσωπικών Συνεδριών, Αξιολογήσεων και Εξετάσεων: Συνδιάζει οργανωμένη, πλήρως εξοπλισμένη με φιλικό και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον για ατομικές συνεδρίες, αξιολογήσεις και εξετάσεις Ψυχολογικής Υποστήριξης, Διαιτητικής Διατροφής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας,  Λογοθεραπείας, Ειδικής και Φυσικής Αγωγής.
5) Αίθουσα Ομαδικών Συνεδριών Ψυχολογικής Υποστήριξης: Συνδυάζει οργανωμένη, πλήρως εξοπλισμένη με ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον για προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης.
6) Εγκαταστάσεις ΑΜΕΑ: Συνδυάζει οργάνωση, κατάλληλη διαμόρφωση με πλήρης πρόσβαση για ΑΜΕΑ.
7) Λουτρά και Λοιποί χώροι: Περιλαμβάνει οργανωμένους, καθαρούς, φιλικούς, άνετους και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους Αναμονής και Προσωπικής Υγιεινής.