Διατροφολογια

 Ο Διαιτολόγος-Διατροφολόγος εφαρμόζοντας την επιστήμη της διατροφής του ανθρώπου, βοηθά το άτομο να κατανοήσει την αλληλεπίδραση της διατροφής με την υγεία. Επίσης εκπαιδεύει το άτομο ή/και το περιβάλλον γύρω του με στόχο την επίτευξη καλύτερων διατροφικών επιλογών, που προασπίζουν την υγεία του και προλαμβάνουν ή αντιμετωπίζουν τις ασθένειες.

Περισσότερα