Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αξιολόγηση, διάγνωση, θεραπευτική παρέμβαση, αποκατάσταση και ερευνά πάνω σε θέματα λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, φωνής και κατάποσης, εξελικτικής η επίκτητης φύσεως.

Τι ειναι η Λογοθεραπεια

Λογοπεδική είναι ο επιστημονικός κλάδος για την πρόληψη, τη διάγνωση και την καταπολέμηση των διαταραχών του λόγου. Η κύρια φροντίδα του λογοπεδικού είναι η γλωσσική ανάπτυξη ή η διορθωτική παρέμβαση και αποκατάσταση αντιληπτικών, φωνολογικών, λεξικολογικών, εκφραστικών και άλλων διαταραχών του ατόμου το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα στη φωνή ή στο λόγο.

Περισσότερα