Ψυχολογια

 Η Ψυχολογία είναι μια ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη επιστήμη που ασχολείται με την επιστημονική μελέτη της σκέψης και των συμπεριφορών των ανθρώπων αλλά και με λειτουργίες του οργανισμού που σχετίζονται με τη συμπεριφορά.

Περισσότερα